Α/Α Φορέα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Ίδρυμα Τεχνολογίας Και Έρευνας (ΙΤΕ) –
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής Και Λέιζερ (ΙΗΔΛ)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Ερευνητικός Οργανισμός Εμμανουήλ Στρατάκης

Ανθή Ρανέλλα
Ευάγγελος Σκουλάς
Παρασκευή Καβατζικίδου
Φανή Μαγκανά

 

Ιδιωτικό Ιατρείο Εμμετρωπία
Ανώνυμη Ιατρική Εταιρεία
(ΕΜΜΕΤΡΩΠΙΑ)
Επιχείρηση Ιωάννης Ασλανίδης

Βασίλης Σελίμης
Βασίλης Ανδρεαδάκης
Ηλίας Μαραγκός
Σταυρούλα Βουλγαράκη
Ευριπίδης Συκάκης

 

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) Κρήτη
Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής (ΚΕΤΥΦ)
Ερευνητικός Οργανισμός Εμμανουήλ Κυμάκης

Μηνάς Στυλιανάκης
Κατερίνα Αναγνώστου
Δημήτρης Κοσμίδης
Αθανάσιος Σκούρας