Αναλυτική Περιγραφή: Το γλαύκωμα είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία τύφλωσης παγκοσμίως. Εκτιμάται ότι το 2010 παγκοσμίως 60,5 εκατομμύρια άτομα είχαν κάποια μορφή γλαυκώματος και ο αριθμός αυτός θα φθάσει τα 79,6 εκατομμύρια έως το 2020. Το γλαύκωμα είναι μία ομάδα οφθαλμικών παθήσεων, που οδηγούν σε προοδευτική βλάβη του οπτικού νεύρου, υπεύθυνο για τη μεταφορά των πληροφοριών στον εγκέφαλο. Χωρίς κάποιου είδους παρέμβαση, οι περισσότεροι τύποι γλαυκώματος χειροτερεύουν σταδιακά. Εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, η απώλεια της όρασης είναι μη αναστρέψιμη και αυτό οδήγησε στο να περιγραφεί το γλαύκωμα ως ο «κλέφτης της όρασης». Με την κατάλληλη θεραπεία η εξέλιξη του γλαυκώματος μπορεί να σταματήσει. Η μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης συνδέεται με μεγάλες μειώσεις του κινδύνου εξέλιξης της νόσου. Το πάχος και οι μηχανικές ιδιότητες του κερατοειδούς αποτελούν τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν τις μετρήσεις.

Στις μέρες μας, η πλειοψηφία των ατόμων με γλαύκωμα θα πρέπει να χρησιμοποιεί φαρμακευτικές οφθαλμικές σταγόνες (κολλύρια) για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που προκύπτει από τη συνεχή χρήση τους είναι ότι πολλοί ασθενείς δεν συμμορφώνονται στη θεραπεία τους. Στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση του παραπάνω φαινομένου, αναπτύχθηκαν διάφορα συστήματα χορήγησης φαρμάκου, που περιόρισαν το πρόβλημα, αλλά δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν σημαντικούς περιορισμούς, όπως τη μεταφορά υδρόφοβων φαρμάκων, και το υψηλό τους κόστος.

Επομένως, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία νέων συστημάτων τα οποία θα έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

  1.  εύκαμπτα και σταθερά συστήματα για την κατάλληλη τοποθέτηση τους στη περιοχή του κερατοειδούς ανάλογα με το πάχος και μέγεθός του
  2. ιδανικές ιδιότητες (οπτικές, επιφανειακές, μηχανικές και βιολογικές) του συστήματος για ελεγχόμενη χορήγηση φαρμάκων στη περιοχή που έγκειται το πρόβλημα
  3. ικανούς αισθητήρες/συστήματα μέτρησης ενδοφθάλμιας πίεσης που θα βρίσκονται σε διάφορα σημεία του κερατοειδούς και σύμφωνα με τις διαστολές-συστολές του οφθαλμού κατά την χορήγηση του φαρμάκου θα καταγράφουν την ενδοφθάλμια πίεση σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, η σύμπραξη της εταιρείας Εμμετρωπία με τους δυο ερευνητικούς φορείς ΙΤΕ και ΤΕΙΚ είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου προϊόντος “Eναλλακτικό Ευφυές Επίθεμα Ελεγχόμενης Οφθαλμικής Φαρμακοκινητικής – ΕΟΦ” για τη βελτίωση της αποτελεσματικής θεραπείας του γλαυκώματος. Τα κύρια

χαρακτηριστικά του είναι τα βιοσυμβατά υλικά (γραφένιο και βιοαποικοδομήσιμα πολυμερή) με τις κατάλληλες βιολογικές, ηλεκτρικές και μηχανικές ιδιότητες που φέρουν, τα κατάλληλα φάρμακα για το γλαύκωμα, η ελεγχόμενη φαρμακοκινητική συμπεριφορά βασισμένη στη χρήση υψηλής τεχνολογίας λέιζερ για τη μικρονανοδόμηση των οφθαλμικών διατάξεων; και η συνδυαστική μελέτη της ενδοφθάλμιας πίεσης και της ελεγχόμενης αποδέσμευσης φαρμάκου από το οφθαλμικό επίθεμα.

Οι κύριοι στόχοι του ΕΟΦ είναι:

  • H σύνθεση βιοσυμβατών γραφενικών νανοδομών οξειδίου του γραφενίου και η πρόσδεση επιθυμητώνφαρμάκων σε αυτά (πειραματική ανάπτυξη).
  • Η μικρονανοδόμηση της οφθαλμικής διάταξης με τη χρήση υπερβραχέων παλμών λέιζερ. Η οφθαλμική διάταξη θα απαρτίζεται από τις νανοδομές που φέρουν το φάρμακο και τα βιοσυμβατά λεπτά υμένια (πειραματική ανάπτυξη).
  • Η πιλοτική ανάπτυξη αισθητήρα πίεσης και η ενσωμάτωση του του στην οφθαλμική διάταξη με Απώτερο στόχο τη δημιουργία του τελικού καινοτόμου οφθαλμικού επιθέματος (πειραματική ανάπτυξη).
  • Η μελέτη λειτουργικότητας του οφθαλμικού επιθέματος σε κερατοειδείς κουνελιών και o in vivo χαρακτηρισμός ως προς την ενδοφθάλμια πίεση και την ελεγχόμενη αποδέσμευση φαρμάκου από το οφθαλμικό επίθεμα (βιομηχανική έρευνα).
  • Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της επιχείρησης και των δυο ερευνητικών φορέων μέσω της συνεισφοράς του ΕΟΦ προϊόντος στην αριστεία και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο για τη θεραπεία του γλαυκώματος.