ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

1

Συντονιστής

Ίδρυμα Τεχνολογίας Και Έρευνας (ΙΤΕ) – Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής Και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) Ερευνητικός Οργανισμός Εμμανουήλ Στρατάκης

2

 

Ιδιωτικό Ιατρείο Εμμετρωπία
Ανώνυμη Ιατρική Εταιρεία
(ΕΜΜΕΤΡΩΠΙΑ)
Επιχείρηση

Ιωάννης Ασλανίδης

3

 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης  (ΤΕΙΚ) –
Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής (ΚΕΤΥΦ)
Ερευνητικός Οργανισμός Εμμανουήλ Κυμάκης

Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΕΟΦ

Emmanuel I. Stratakis PhD.
Research Director
Institute of Electronic Structure and Lasers
Foundation for Research and Technology Hellas
and University Of Crete, Hellas
Department of Materials Science and Technology
100 Nikolaou Plastira Str.
Vassilika Vouton Heraklion Crete
GR-700 13, Greece
Tel: +30-2810-391274
FAX: +30-2810-391305
e-mail: stratak@iesl.forth.gr
Skype:emmanuel_stratakis
Websites: https://www.iesl.forth.gr/en/research/ULNMP-Group ; http://stratakislab.iesl.forth.gr
Google Scholar: https://scholar.google.gr/citations?user=LEmHpTIAAAAJ&hl=en
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Emmanuel_Stratakis